Điều khoản sử dụng và bảo mật

Ngày có hiệu lực (dd/mm/yyyy): 09/10/2019

Ứng dụng trên thiết bị di động ZOOP thuộc sở hữu của chúng tôi, công ty TNHH Silentium Việt Nam.

Vui lòng đọc kỹ Thỏa Thuận Sử Dụng (“Thỏa Thuận”) trước khi bạn tiến hành tải, cài đặt, sử dụng tất cả hoặc bất kỳ phần nào của ứng dụng “ZOOP” (“Ứng Dụng”) (bao gồm nhưng không giới hạn phần mềm, các file và các tài liệu liên quan) hoặc sử dụng các dịch vụ do Công Ty TNHH Silentium Việt Nam (“Silentium”) cung cấp để kết nối đến Ứng Dụng. Bạn chấp thuận và đồng ý bị ràng buộc bởi các quy định và điều kiện trong Thỏa Thuận này khi thực hiện các thao tác trên đây. Trường hợp bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng nào của chúng tôi (phiên bản này và các phiên bản cập nhật), bạn vui lòng không tải, cài đặt, sử dụng Ứng dụng hoặc tháo gỡ Ứng Dụng ra khỏi thiết bị di động của bạn.

1. Giới Thiệu Ứng Dụng

ZOOP là ứng dụng nhắn tin, đặt lịch hẹn giữa bệnh nhân và bệnh viện giành riêng cho người sử dụng thiết bị di dộng tại Việt Nam. Ứng dụng sử dụng số điện thoại và thông tin định danh cá nhân với các tính năng chính:

2. Quyền Truy Cập và Thu Thập Thông Tin

(a) Khi sử dụng Ứng Dụng, bạn thừa nhận rằng chúng tôi có quyền sử dụng những API hệ thống sau để truy cập vào dữ liệu trên điện thoại của bạn:

(b) Cùng với quyền truy cập, chúng tôi sẽ thu thập các thông tin sau của bạn

3. Cam Kết Bảo Mật Thông Tin Người Dùng

Silentium sử dụng các phương thức truyền tin an toàn https và mã hóa để truyền tải và lưu trữ các dữ liệu cá nhân và giao tiếp của bạn. Chúng tôi cam kết giữ bí mật tất cả thông tin mà bạn cung cấp cho Silentium hoặc chúng tôi thu thập từ bạn và không tiết lộ với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có yêu cầu từ Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

4. Quyền Sở Hữu Ứng Dụng

Ứng Dụng này được phát triển và sở hữu bởi Silentium, tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Ứng Dụng (bao gồm nhưng không giới hạn mã nguồn, hình ảnh, dữ liệu, thông tin, nội dung chứa đựng trong Ứng Dụng; các sửa đổi, bổ sung, cập nhật của Ứng Dụng) và các tài liệu hướng dẫn liên quan (nếu có) sẽ thuộc quyền sở hữu duy nhất bởi Silentium và không cá nhân, tổ chức nào được phép sao chép, tái tạo, phân phối, hoặc hình thức khác xâm phạm tới quyền của chủ sở hữu nếu không có sự đồng ý và cho phép bằng văn bản của Silentium.

5. Phí và Các Khoản Thu

Silentium cam kết không thu bất kỳ khoản phí nào từ người dùng cho các dịch vụ cơ bản mà hiện tại chúng tôi cung cấp.

6. Liên Hệ Với Chúng Tôi

Trong trường hợp bạn cần hỗ trợ hay có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến "Điều Khoản Sử Dụng" của ZOOP, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua: